V starem delu Železnikov stoji plavž iz druge polovice 19. stoletja. Plavž ali visoka talilna peč je bil del fužinskega obrata, kjer so iz železove rude pridobivali surovo železo. Ugasnil je leta 1902, kar je pomenilo konec železarstva v Železnikih. Zavarovan je kot tehnični spomenik.