O projektu

Igrifikacija starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov

Partnerja v projektu: Zadruga Lokatur, Javni zavod Ratitovec

Vrednost celotnega projekta: 92.103,91 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.707,61 €

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 31. 1. 2019

Cilj

Dolgoročni cilj operacije je razvoj inovativnih turističnih storitev in produktov, ki bodo povečali število obiskovalcev in prepoznavnost območja, prenos dobrih praks v lokalno okolje, novo razvojno partnerstvo med turističnima organizacijama in novo ustvarjeno delovno mesto.

Povzetek

Operativni cilji so razvoj novega integralnega turističnega produkta – igro Escape oziroma Pobeg iz mesta, ki bo predstavljal dve samostojni, a hkrati povezani igri. Koncept igre združuje elemente igre »soba pobega« (escape room), lova za zakladom in pripovedovanja zgodb. V igrah bodo obiskovalci na inovativen način spoznavali stara mestna jedra, igri bosta nadgradili turistične ponudbe obeh mest, pa tudi sodelovanja obeh partnerjev.

Z operacijo bomo izkoristili obstoječe turistične potenciale na Škofjeloškem in razvili nov, inovativen in tržno privlačen turistični produkt – spoznavanje starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov skozi igro. Že obstoječa prizadevanja za izboljšanje in povečanje turistične ponudbe bomo tako nadgradili z dvema privlačnima in zaokroženima okolju prijaznima turističnima produktoma, ki bosta delovala vsak zase, hkrati pa bosta tudi povezana in bosta skupaj tvorila še bogatejšo izkušnjo za udeležence, med katerimi bodo tudi ranljive ciljne skupine. V okviru operacije bomo ustvarili novo delovno mesto, s katerim bomo poskrbeli za nadaljnji razvoj, trženje in nadgradnjo produkta, poleg tega pa bomo še okrepili medsebojno sodelovanje med Škofjo Loko in Železniki na turističnem področju.

Aktivnosti

Prva faza projekta traja od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018, druga faza pa od 1. 8. 2018 do 31. 1. 2019.

Faza 1

 • Izvedba raziskave zgodovinskih virov, povezanih z lokalnimi dogodki
 • Priprava in postavitev poti
 • Celostna grafična podoba
 • Spletna stran in družbena omrežja
 • Priprava tiskanih in promocijskih materialov

Faza 2

 • Izvedba poti
 • Promocija in trženje poti
 • Spremljanje odzivov in zadovoljstva
 • Nadaljnji razvoj

Rezultati

Z izvedbo operacije bo turistična ponudba na območju dveh občin bogatejša, nadgrajena in bolj povezana, kar bo pripomoglo k večjemu številu obiskovalcev in spodbudilo multiplikativne učinke. Vzpostavljeno bo dolgoročno sodelovanje dveh organizacij, ki sta dejavni na turističnem področju, zaposlitev na novem delovnem mestu pa bo integralnemu turističnemu produktu »Igrifikacija mest« skupaj z ostalimi lokalnimi turističnimi akterji pomagala pri razvoju in promociji lokalne in širše turistične ponudbe.

Lokalno prebivalstvo, obiskovalci, turisti in izletniki vseh generacij bodo Škofjo Loko in Železnike spoznali skozi igro in prvoosebno izkušnjo. Mesto, njegove znamenitosti, zgradbe, zgodbe in legende bodo spoznali na nov, inovativen način.

Učenci osnovnih šol bodo svoje kulturne dneve lahko poživili s sodobnimi didaktičnimi metodami igrifikacije.

Zaposleni v podjetjih oziroma organizacijah lahko igro izkoristijo za vključevanje, izobraževanje, soodločanje in motiviranje (»team building«).

Kontakti:

 • Lokatur, z. o. o., so. p., Igor Drakulić, igor@drakulic.eu, 041 344 138
 • Javni zavod Ratitovec, Gregor Habjan, info@jzr.si, tel. 04 51 00 410

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.