Plavž

V starem delu Železnikov stoji plavž iz druge polovice 19. stoletja. Plavž ali visoka talilna peč je bil del fužinskega obrata, kjer so iz železove rude pridobivali surovo železo. Ugasnil je leta 1902, kar je pomenilo konec železarstva…

Fužinarske hiše

Staro jedro Železnikov je urbanistični in kulturni spomenik. Najstarejši del Železnikov se je razvijal ob Selški Sori, stisnjen v ozko dolino in obsega današnja naselja Racovnik, Trnje in Na plavžu. Naselje je današnjo podobo začelo…

Železarstvo v Železnikih

Sredi 14. stoletja so na prostoru ob Selški Sori furlanski železarji na povabilo freisinških škofov pričeli z železarsko dejavnostjo. V železarskih obratih – plavžih, fužinah in vigenjcih, ki so jih postavili ob Selški Sori, so predelovali…

Jan Vitovec

Jan Vitovec se je rodil neznanega datuma, najverjetneje na Moravskem (morda na Češkem) in naj bi izviral iz skromne moravske plemiške rodbine Vitoviških in Zlinskih. Izšolanega vojaka v času habsburško-celjske vojne kot najemnika v službo…

Srednjeveški prstan

V letih 1954 in 1955 so med arheološkim raziskovanjem razvalin Zgornjega stolpa na Kranclju, tik nad Loškim gradom, ki je bil porušen v potresu leta 1511, med predmeti iz vsakdanjega življenja davnih časov, kot so deli keramičnih namiznih…

Mestno življenje v srednjeveški Škofji Loki

Škofja Loka je bila prvič omenjena kot trg leta 1248, leta 1274 pa že kot mesto, ki se je na trgovskem križišču med Štajersko in Italijo začelo razvijati v pomembno obrtno in gospodarsko središče. Škofja Loka je bila privatno,…

Rod Nikolaja Loškega

Rod Nikolaja Loškega se v Škofji Loki pojavi sredi 14. stoletja, izviral pa naj bi iz ene od rodbin Loških vitezov. Nikolaj je bil loški oskrbnik, verjetno v letih 1349—1367. Oskrbnik je bil glavni škofov uradnik, imenovan tudi glavar…