Splošni pogoji

 • Z nakupom udeležbe v igri »Pobeg iz mesta/Escape Town« udeleženec potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji igre oziroma da se z njimi strinja. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.pobegizmesta.si in se nanašajo na uporabo storitve »Pobeg iz mesta/Escape Town« v Škofji Loki in Železnikih.
 • V igri »Pobeg iz mesta/Escape Town« udeleženci sodelujejo na lastno odgovornost.
 • Igra je primerna za 2 do 6 udeležencev, od njih ne zahteva posebnih naporov ali obremenitev, posebna kondicija pa ni potrebna.
 • Igra poteka večinoma na prostem, v mestnem okolju, zato je treba upoštevati cestno-prometna pravila. Udeleženci se lahko gibljejo le po javnih površinah. Vstop na zasebna zemljišča ni dovoljen, razen, če je to v igri posebej označeno.
 • Udeleženci med igro pustijo vse pripomočke/rekvizite na lokaciji, kjer so postavljeni. Udeleženci na koncu igre vrnejo vodji igre vse pripomočke/rekvizite, ki so jih dobili na začetku igre. 
 • Udeleženci se glede na vremenske razmere sami odločijo, ali se bodo igre udeležili. Povračilo kupljene vstopnice zaradi spremembe vremena ni možno.
 • Udeleženci, mlajši od 15 let, lahko v igri sodelujejo le v spremstvu odrasle osebe.
 • V igri ne more sodelovati oseba, ki je pod vplivom alkohola, drog oziroma če kaže znake, da bi lahko ogrožala sebe ali ostale osebe.
 • Med igro ni dovoljeno posedovati ali uporabljati predmetov, ki bi lahko bili nevarni za udeležence, ali pa bi lahko povzročili škodo na poti igre »Pobeg iz mesta/Escape Town«.
 • Namen igre je zabava, pri njej pa se uporabljajo le zdrava pamet ter nekaj logičnega razmišljanja in povezovanja, nikakor pa ne fizična moč, s katero bi povzročili škodo. Za namerno povzročeno škodo udeleženci igre »Pobeg iz mesta/Escape Town« prevzamejo odgovornost oziroma stroške poravnave škode. 
 • Kupljenih vstopnic ni mogoče vrniti ali zanje zahtevati vračila denarja manj kot 24 ur pred zakupljenim terminom. Vračilo denarja ni mogoče v primeru, da udeleženci niso prisotni na začetku igre ob dogovorjenem terminu.
 • Sprememba dogovorjenega/rezerviranega termina igre je možna s pisnim dogovorom (e-pošta) najmanj 24 ur pred dogovorjenim terminom.
 • Udeleženci lahko kadar koli predčasno zaključijo ali zapustijo igro. V tem primeru se vstopnina ne vrne.
 • Če pride med igro do prekinitve zaradi višje sile ali tretje osebe, se čas ustavi. Po prekinitvi igre se lahko udeleženci odločijo, da bodo z njo nadaljevali. V nasprotnem primeru se udeležencem vrne sorazmerni del plačila za vstopnico.
 • Udeleženci se zavežejo, da ne bodo izdajali informacij v zvezi s potekom igre.
 • Z vstopom na spletno stran udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji uporabe, da z njimi soglašajo in da jih ti pogoji zavezujejo.
 • Ponudnika igre »Pobeg iz mesta/Escape Town« (Zadruga Lokatur in Javni zavod Ratitovec) sta zavezana varovanju zasebnosti obiskovalcev njegove spletne strani in uporabnikov njegovih storitev.
 • Zadruga Lokatur in Javni zavod Ratitovec kot upravljavca podatkov lahko podatke o udeležencih igre uporabita za namene statističnih analiz in jih ne bosta predala nepooblaščenim osebam oziroma drugim organizacijam. 
 • Scenarij, potek igre, tehnični elementi so avtorsko zaščiteni.

Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje. Vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov na spletnem mestu www.pobegizmesta.si lahko naslovi na elektronski naslov info@lokatur.si in info@jzr.si

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na straneh www.pobegizmesta.si ali kako drugače (preko e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bosta upravljavca varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani obeh upravljavcev pooblaščene osebe. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Upravljavca osebnih podatkov

Upravljavca osebnih podatkov sta Zadruga Lokatur, z. o. o., so. p., Podlubnik 46, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa direktor Igor Drakulić, in Javni zavod Ratitovec, Otoki 92, 4228 Železniki, ki ga zastopa direktor Gregor Habjan. Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@lokatur.si in info@jzr.si.

Za morebitne spore med ponudnikom igre in uporabnikom je pristojno Okrajno sodišče v Škofji Loki.